Lejer forpligtigelser

Indendørs.
(1)Huset har friskluft system. Anlægget kører fuldautomatisk, dog skal enheden serviceres med filter skift hver 3 måned. Her skiftes indvendig filter, og i tillæg skiftes det udvendige filter hver 2. gang, altså med 6 mdr.s interval. Vi leverer filtrene. (2) I huse med Naturgas installation, skal vandtryk kontrolleres og efterfyldes hver 6 mdr. Til begge dele er der udførlige instruktioner, og opgaven tager ca. 5 at udføre.
Udendørs.
Varetage hækklipning. Hække skal klippes i en højde på 160, målt fra den side med højest jordniveau. Ved hække som står imellem niveau forskelle, vil det være den højest beliggende side som har ansvar for at tage den vandrette flade, på top af hæk. Hæk skal være klippet inden 1 Juli hvert år. I modsat fald, vil den blive klippet for lejers regning. Grundareal går til kantsten, dvs. det forventes at lejer renholder hertil. Parkering skal ske på matriklens 2 parkeringspladser.
Der findes en husorden. Denne udleveres ved kontraktindgåelse.